TERAPIA UZALEŻNIEŃ

TERAPIA UZALEŻNIEŃMa na celu pomagać pacjentom uporać się z alkoholizmem, narkomanią czy zakupoholizmem. Leczeniu podlegać mogą tak naprawdę wszelkie uzależnienia, pozostaje jednak pytanie: na czym polega terapia uzależnień? Co zrobić, kiedy chcielibyśmy skorzystać z terapii uzależnień i czy pacjenci muszą samodzielnie ponosić koszty leczenia swojego uzależnienia?

Terapia uzależnień to bardzo ważna forma terapii zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Współczesny świat i szeroka dostępność różnorodnych substancji psychoaktywnych stwarza dla ludzi ryzyko pojawienia się u nich różnych uzależnień. Gdyby zapytać kogoś o to, z czym kojarzy mu się termin uzależnienie, zapewne w odpowiedzi padłyby słowa alkoholizm czy narkomania. W rzeczywistości jednak ludzie uzależnić się mogą tak naprawdę od… wszystkiego. Znany jest przecież problem lekomanii, ale i zakupoholizmu czy patologicznego hazardu.

Uzależnienia są problemem zarówno dla doświadczającego ich człowieka, jak i dla całego jego otoczenia. Jako przykład można tutaj podać alkoholizm, który negatywnie odbija się zarówno na zdrowiu somatycznym człowieka (według statystyk u nieleczonych alkoholików średnia długość życia jest krótsza o aż 10-15 lat w porównaniu do populacji ogólnej), ale i spożywany w nadmiarze alkohol może negatywnie odbijać się na psychice pacjenta (możliwe jest wystąpienie chociażby różnych psychoz alkoholowych). Alkoholizm wywiera jednak negatywny wpływ na funkcjonowanie całej rodziny – tutaj można z kolei wspomnieć chociażby o syndromie DDA (dorosłych dzieci alkoholików)