TERAPIA ONLINE

Jak przebiega terapia online?

Przebieg terapii online, podobnie jak w przypadku klasycznej formy spotkań z psychoterapeutą, jest indywidualnie dostosowany do potrzeb pacjenta po uprzednim diagnozowaniu przez specjalistę. Jedyna różnica polega na tym, że sesje terapeutyczne odbywają się za pośrednictwem Internetu (przez Skype).

Czy w terapii online istnieje konieczność spotkania się z terapeutą w gabinecie?

W terapii online większość spotkań przebiega za pośrednictwem internetu, jednak wypracowane przez Gabinet PLAN B standardy wymagają, aby pacjent przynajmniej raz do roku spotkał się ze mną bezpośrednio. Istotna jest sesja kontraktowa, która odbywa się zwykle po kilku sesjach diagnostycznych. Sesje diagnostyczne mogą odbyć przez internet, jednak do podpisania kontraktu powinno dojść w obecności psychoterapeuty. Kontrakt to umowa między pacjentem a psychoterapeutą, która określa warunki współpracy i sposób leczenia, jaki został ustalony przez obie strony.

Przynajmniej raz w roku, w czasie trwania procesu terapeutycznego zalecane jest spotkanie twarzą w twarz ze specjalistą w gabinecie PLAN B w Oleśnicy.

Czy istnieją przeciwskazania do terapii online?

Przed rozpoczęciem tego typu terapii psychoterapeuta wraz z lekarzem prowadzącym upewnia się, czy nie ma innych przeciwwskazań do tego typu pomocy.