TERAPIA MŁODZIEŻY

Terapia młodzieżyNiekiedy w życiu młodych ludzi pojawią się trudności, z którymi rodzice nie zawsze są w stanie samodzielnie sobie poradzić. Kłopoty wychowawcze w szkole, problemy w relacji z rówieśnikami, zaburzenia nerwicowe, niskie poczucie własnej wartości czy różnego rodzaju lęki – w takich sytuacjach warto skonsultować się ze specjalistą.

Terapia dzieci i młodzieży stanowi formę terapii rodzin i jest skierowana do osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia. Jest to proces regularnych spotkań z dzieckiem/nastolatkiem, które odbywają się we współpracy z rodzicami. Stanowisko większości specjalistów pracujących w terapii dzieci i młodzieży jest jednoznaczne – niemożliwa jest terapia dziecka bez wspólnego zaangażowania rodziców. Czas trwania terapii jest ustalany w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zgłaszanych trudności. Zazwyczaj wystarczy kilka wizyt, ale w niektórych przypadkach wskazana jest dłuższa terapia.

Jak wygląda terapia  młodzieży?

Na pierwsze spotkanie zapraszani są rodzice. Konsultacja ma na celu rozpoznanie problemów, z jakimi zgłaszają się opiekunowie oraz prześledzenie historii wraz z aktualną sytuacją życiową dziecka/nastolatka. Na wstępnych wizytach formułowana jest diagnoza psychologiczna, a także nawiązywany jest kontakt z dzieckiem. Podczas terapii dziecko/nastolatek poprzez swoją naturalną aktywność w rozmowie, rysunku oraz zabawie przekazuje istotne dla niego kwestie oraz pokazuje, w jaki sposób je przeżywa. W trakcie spotkań, dzięki zaufaniu tworzącemu się w relacji terapeutycznej między dzieckiem a psychoterapeutą, udaje się zrozumieć negatywne emocje i trudności, z jakimi boryka się młody człowiek i dzięki temu pracować nad ich zmianą.