konsultacja psychologiczna KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Czym jest konsultacja psychologiczna?

To pierwsze, wstępne spotkanie z psychoterapeutą, którego celem jest określenie trudności i problemów klienta. W zależności od indywidualnych potrzeb, ustalane są najbardziej optymalne formy i sposoby pracy psychoterapeutycznej. Podczas konsultacji omawiane są także zasady terapii (jeśli klient decyduje się na jej rozpoczęcie) oraz zawierany jest tzw. kontrakt terapeutyczny.

 

W skrócie:

  • To forma jednorazowej usługi, ale w praktyce udzielenie pełnej porady może wymagać średnio do trzech do pięciu konsultacji psychologicznych;
  • Wykorzystywana jest przez psychologa do postawienia diagnozy psychologicznej, która przydaje się na dalszym etapie leczenia (jeśli jest ono konieczne);
  • To krótkoterminowa forma pomocy – może być źródłem informacji o nurtujących pacjenta tematach, a także pomóc osobom z konkretnym dylematem, np. w kwestiach zawodowych, wychowawczych, związkowych;
  • może być wstępem do leczenia psychoterapeutycznego lub psychiatrycznego.

W odróżnieniu od konsultacji pomoc psychoterapeutyczna to forma leczenia krótko – lub długoterminowego. Wymaga ona odpowiedniego wykształcenia i umiejętności, dlatego zajmuje się tym psychoterapeuta. Jeżeli to on przeprowadził z pacjentem wstępne konsultacje, może też kontynuować leczenie podczas psychoterapii.